De Basis moet goed zijn:


Diagnose

Het betonnen casco van uw woonark is de basis waar uw bezit op drijft. Het casco moet dus goed zijn. Het beton kan echter schade hebben: wapeningscorrosie, scheurvorming, grindnesten en craquelé.

Deze schade kan ontstaan doordat er altijd al sprake was van een constructiefout en de tijd deze openbaarde. Of door een te hoge belasting vanaf buiten. Dat zou een aanvaring kunnen zijn maar ook verkeerd afmeren kan leiden tot betonschade.

Het is dus niet alleen van belang de schade te herkennen maar vooral de oorzaak. Alleen dan is een volledige diagnose mogelijk. Betonreparatie mag immers niet alleen symptoonbestrijding zijn maar moet vooral gericht zijn op het wegnemen van de oorzaken.


Ervaring

Diagnose is dus de basis van de juiste betonreparatie. Ervaring is dan essentieel. In 1988 is die ervaring gestart en sindsdien hebben de medewerkers van Waterland honderden betonnen casco’s geinspecteerd en indien nodig gerepareerd. Tegelijkertijd blijven onze betonreparateurs bij de tijd door periodieke scholing en zijn ze allen approved applicator ”


Methode

Een andere solide basis van de juiste betonreparatie is de methode van repareren. Master Builders Solutions van BASF is daarbij onze vaste leverancier en adviseur. De te gebruiken materialen zijn allen voorzien van een BASF prestatieverklaring en hun technisch team adviseert ons waar nog nodig bij het diagnosticeren en het vervolgens uitzetten van een heldere herstelstrategie.

Scheuren, holtes en grindnesten worden door ons geinjecteerd met het S.C.B.P systeem ( structural concrete bonding process ). De 2 componenten injectiehars op basis van epoxy heeft een lage viscositeit en daardoor een uitstekende indringing in haarscheurtjes. Onder lage druk wordt geinjecteerd waardoor een structueel herstel plaatsvindt (ook in vochtige omstandigheden).

De injectievloeistof is gecertificeerd volgens EN 1504-5 en de injectiemachines worden dagelijks gekalibreerd. Kwaliteitsborging van methode en materiaal behoren tot onze standaard procedures.


Werkwijze

Allereerst dient het casco van uw woonark geinspecteerd te worden. Daarbij kijken we naar :

  • Locatie eigenschappen: ligt de woonark bij storm beschut, is er voldoende diepgang, hoe hoog is de golfslag, enz.
  • Woonark algemeen: Met welke bouwmethode is de woonark. Uit hoeveel lagen bestaat de woonboot. Wat is de maatvoering en wie heeft wanneer de woonboot gebouwd? Ook van belang: is er (al) sprake van scheefstand en zo ja in hoeverre en wat is de mogelijke oorzaak?
  • Betonnen bak: Hoe is deze geconstrueerd? is er sprake van meerdere, gekoppelde bakken en hoe is de koppeling dan uitgevoerd. Is er sprake van een omloop? Hoeveel tussenmuren en standpijpen of andere doorvoeren? Is er verder sprake van grindnesten, scheuren en/of blootliggende wapening in de bak? Zijn er oorzaken aan te wijzen anders dan constructiefouten?
  • Opbouw buitenzijde: Welke materialen zijn gebruikt voor de gevelbetimmering en wat is de staat van hun onderhoud? Hetzelfde voor de kozijnen en dakbedekking (vocht in casco kan ook van een lekkend dak komen).
  • Binnenzijde: Ook hier de onderhoudsbehoefte en de staat van onderhoud. Is er sprake van een kruipruimte en in hoeverre is die toegankelijk? Zo ja, is er daar sprake van vocht en/of condens.
  • Walverbinding: Hoe is de woonark afgemeerd en wat is het waterpeilfluctuatie? Hoe is het gesteld met de aansluitingen van de nutsvoorziening? Wordt gebruik gemaakt van loopbrug? Hoe degelijk zijn de aansluitingen?
  • Loopdekken: Welke loopdekken zijn op of aan de woonboot aangebracht.
  • Overig: Verder wordt geinspecteerd op de aanwezigheid en de staat van onder andere : rioolpomp, waterslot, water en cv instalatie, enz.


Een regulier ingeplande inspectie kost € 250,- inclusief btw. Indien de inspectie een spoedkarakter heeft en binnen 7 werkdagen een inspectierapport geleverd dient te zijn , dan geldt een toeslag van € 75,-

De opdrachtgever ontvangt na betaling een uitgebreid bouwkundig rapport met speciale aandacht voor de staat van het betonnen casco. Als er sprake is van een betonreparatie advies, dan wordt het rapport aangevuld met een herstelstrategie en bijbehorende offerte.

Stel dat opdracht gegeven wordt voor deze offerte, dan worden de inspectiekosten in mindering gebracht op het offertebedrag, de inspectieprijs is dan dus Statiegeld!.


Garantie


Wij geven tien jaar garantie op onze betonreparatie !