Afmeren van uw woonboot / woonark 

Het is raadzaam om uw afmeersysteem periodiek te (laten) controleren op slijtage en werking. Zeker als het stalen kabels betreft. Het losraken van uw woonboot / woonark moet immers ten allen tijde voorkomen worden.
Bouwbedrijf Waterland kan u vakkundig adviseren. Natuurlijk leveren en monteren wij ook bij nieuwbouw.

 

Afhankelijk van de situatie kan er op verschillende manieren afgemeerd worden:

  • Afhouders en staalkabels. De afhouder bestaat uit een binnen- en buitenpijp waar tussen een veer is gemonteerd, gecombineerd met stalen trekkabels krijgt u een stabiele constructie. Dit systeem wordt ontraden bij rechte kades in combinatie met ijsvorming.
  • Paalbeugels.  Stevige stalen of houten palen worden het water in geslagen/geheid en paalbeugels worden aan het betonnen casco gemonteerd. Vaak zijn 2 palen genoeg en hierdoor ligt de woonboot/woonark degelijk vast. Doordat de paalbeugel om de paal valt, kan deze mee bewegen met de variabele waterstanden. Afhouders en/of kabels zijn dan overbodig. Als er voldoende diepgang aanwezig is, heeft een dergelijk systeem de voorkeur.
  • Glijstroken. Deze constructie wordt toegepast wanneer de woonboot/woonark dicht bij de kade of steiger ligt.